หินที่เกิดขึ้นที่แรงโน้มถ่วงของพื้นโลก

การเปรียบเทียบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของการโต้ตอบระหว่างแบคทีเรียและหินที่เกิดขึ้นที่แรงโน้มถ่วงของพื้นโลก, แรงโน้มถ่วงของดาวอังคารจำลอง, และระดับจุลภาค ตัวอย่างเช่นการไม่มีการพาความร้อนในสภาวะไร้น้ำหนักอาจจำกัดการจัดหาอาหารและออกซิเจนให้กับแบคทีเรียในสภาพแวดล้อมที่เป็นหินและยับยั้งการเติบโตของพวกเขา